مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد علی
نام خانوادگی:رضایی
نخصص ها:فقه و اصول ، تفسیر ، علوم قرآنی

زندگی نامه

محمدعلى رضایى اصفهانى در سال1341شمسى درخانواده اى مذهبى در رهنان اصفهان متولد شد. دوره دبستان وراهنمایى را در محل تولد ودوره متوسطه را در شهر اصفهان در دبیرستان شهید صدیقى(خوارزمى) گذراند، درسال1361وارد حوزه علمیه(مدرسه ذوالفقار) اصفهان گردید وتا یک سال درس خارج را در آن حوزه گذراند.
در سال 1369وارد حوزه علمیه قم گردید وبه مدت ده سال در درس خارج اساتیدى همچون آیات عظام فاضل لنکرانى، مکارم شیرازى، معرفت، صالحى مازندرانى و وحید خراسانى حاضر شد وموفق به گذراندن پایان نامه سطح چهارم (دکترى فقه) شد و همزمان سطح چهارم (دکترى) رشته تخصصى تفسیر حوزه علمیه قم ودکترى علوم قرآن و حدیث واحد تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامى را به پایان رساندند.